Organisation och personal

15.6 Institutionen för kostvetenskap

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560, 751 22 UPPSALA
E-post:
ikvikv.uu.se
Webbplats:
http://www.ikv.uu.se
Prefekt/motsv:
Ylva Mattsson Sydner 018-471 2313
Stf. prefekt:
Helena Elmståhl 018-471 2207
Studierektor grundnivå:
Helena Elmståhl 018-471 2207
Studierektor avancerad nivå:
Helena Elmståhl 018-471 2207
Studierektor forskarnivå:
Margaretha Nydahl 018-471 2318
Studievägledare:
Susanne Engman 018-471 2310
Kursadministration:
Karin Hellstadius 018-471 2323
Ekonomiadministration:
Susanne Engman 018-471 2310

Anställda och övriga verksamma