15.4 Företagsekonomiska institutionen

Samordnare ekonomprogrammet: Leena Avotie 1498
Samordnare masterprogrammet i företagande och ledning: Sabine Gebert Persson 2769
Samordnare masterprogrammet i redovisning och finansiering: Jan Lindvall 7203
Samordnare magisterprogrammet i entreprenörskap: Ivo Zander 1355

Studierektor handelsrätt: Magnus Strand 1242

Studierektor Campus Gotland: Jenny Helin 070-1914621
Samordnare kandidatprogrammet, Campus Gotland: Mathias Cöster 0498-108393
Samordnare magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning, Campus Gotland: Fredrik Sjöstrand 0498-108394

Studierektor forskarutbildningen: Susanna Åberg 1378
Studierektor internationell uppdragsutbildning: James Sallis 1602
Studierektor uppdragsutbildningen: Mikael Gidhagen 1397

Expeditionen: 1976, öppet må, to 10-12, ti, ons 12:30-14:30
Studievägledningen, kandidatnivå: besöksmottagning må, to 10-12, ti, ons 12.30-14.30
Studievägledningen, kandidatnivå: telefonmottagning, 8110, må, to 10-12, studievagledning@fek.uu.se

Studievägledning, masternivå: besöksmottagning må, to 10-12, ti, ons 12.30-14.30
Studievägledning, masternivå: 1373, telefonmottagning: to 10-12
master@fek.uu.se

Kansliet för utlandsstudier: må, to 10-12, ti, ons 12.30-14.30
incoming@fek.uu.se, outgoing@fek.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, ingång C,
Postadress:
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1976
Fax:
018-471 6810, 018-471 7218
E-post:
infofek.uu.se
Webbplats:
http://www.fek.uu.se/

Anställda och övriga verksamma