15.2.2 Centrum för teknik- och vetenskapstudier

Ingår som en del av Ekonomisk-historiska institutionen

Kontakt

Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress:
Box 513, 751 20 UPPSALA
E-post:
infosts.uu.se
Webbplats:
http://www.sts.uu.se

Anställda och övriga verksamma