15.2.1 Centrum för företagandets historia

Ingår som en del av Ekonomisk-historiska institutionen

Kontakt

Besöksadress:
Ekonomikum, rum K 414, Kyrkogårdsgatan 10, 75120 Uppsala
Postadress:
Box 513, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 1232
Fax:
018-471 1223
E-post:
kristina.liljaekhist.uu.se
Webbplats:
http://www.ucbh.uu.se
Föreståndare:
Kristina Lilja 018-471 1219

Anställda och övriga verksamma