15 Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dekanus: Professor Mats Edenius, tel. 018-471 5176
Prodekanus: Professor Tora Holmberg, el. 018-471 1512

Utbildningsledare: Linda Stafbom tel. 018-471 3745, Fredrik Andersson, tel. 018-471 1891

Samordnare: Maria Andersson, tel. 018-471 1905
Fakultetshandläggare: Ellinor Fiebranz Andersson (tjl) tel. 018-471 2828, Sandra Wilander tel. 018-471 1855, Terese Kanellopoulos Sundström tel. 018-471 2572, Emma van Aller tel. 018-471 2559, Marina Östh Kjellberg (tjl) tel. 018-471 4245

Kansli: Se 3.9.1

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
samfaksamfak.uu.se
Webbplats:
http://www.SamFak.uu.se/