Organisation och personal

50 Hedersmedlemmar

Konsistoriet beslöt den 13 mars 1990 att inrätta en särskild värdighet, Hedersmedlem av Uppsala
universitet, som tilldelas dem som genom särskilt betydande donationer eller mycket betydande
insatser i offentlig eller enskild verksamhet gjort sig särskilt högt förtjänta om Uppsala
universitet.


H M KONUNG CARL XVI GUSTAF
Förste hedersmedlem av Uppsala universitet
(vid instiftandet)

H M KEJSAR AKIHITO AV JAPAN
(vid Linnéfesten 2007)

Direktören, MDhc
ANDERS WALL (1991)

Framlidna:

Förutvarande statsrådet och ecklesiastikministern, landshövdingen i Uppsala län, MDhc
RAGNAR EDENMAN (1914–1998, installerad 1991)

Direktören, TeknDhc
GÖRAN GUSTAFSSON (1919–2003, installerad 1991)


Direktören, EkonDhc, TeknDhc
PETER WALLENBERG (1926–2015, installerad 1997)