Organisation och personal

Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Språkvetenskapliga fakulteten

Ledamöter: Prof. Coco Norén (ordf.), prof. Anna Lindström (vice ordf), univ. lekt. Marco Bianchi, univ. lekt. Stephen Donovan, prof. Anna-Malin Karlsson(tjl vt 2017), prof. Joakim Nivre, univ. lekt. Virve Raag, forskare Erik Smitterberg, prof. Dessislava Stoeva-Holm, univ. lekt. Ulla Stroh-Wollin, univ. lekt. David Westberg, dokt. Hanna Henrysson, stud. Dianna Zeleskov, stud. Jaroslav Marhun

Suppl: Dokt. Sebastian Cöllen, stud. vakant

Sekr: Anders Holm

Kontakt

Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA