Organisation och personal

14.4.1 Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Ingår som en del av Institutionen för nordiska språk

Projektledare grundskolan: Maria Westman, 018-471 13 48
Projektledare gymnasiet: Anne Palmér, 018-471 68 73

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 527, 75120 Uppsala
E-post:
nationella.prov.svenskanordiska.uu.se
Webbplats:
http://www.natprov.nordiska.uu.se

Hitta hit

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Anställda och övriga verksamma