Organisation och personal

14.4.1 Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Ingår som en del av Institutionen för nordiska språk

Projektledare: Anne Palmér, 018-471 68 73
Bitr. projektledare grundskolan: Lovisa Gardell, 018-471 37 29
Bitr. projektledare gymnasiet: Lena Edander, 018-471 29 33

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 527, 75120 Uppsala
E-post:
nationella.prov.svenskanordiska.uu.se
Webbplats:
http://www.natprov.nordiska.uu.se

Hitta hit

Engelska parken, Thunbergsv. 3 L

Anställda och övriga verksamma