14.4.3 Seminariet för nordisk namnforskning

Ingår som en del av Institutionen för nordiska språk

Föreståndare: Prof. Staffan Nyström

Amanuens: Felix Marklund. Mottagningstid: mån 13-15

Biblioteket säkrast tillängligt: ons 9-15, kontakta i övrigt vid behov föreståndaren eller amanuensen.

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala arkivcentrum, von Kraemers allé 19
Postadress:
Box 135, 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1290
Fax:
018-471 3402
E-post:
seminarietnordiska.uu.se
Webbplats:
http://www.nordiska.uu.se

Anställda och övriga verksamma