Organisation och personal

14.4 Institutionen för nordiska språk

Mejladresser:
info@nordiska.uu.se
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se
studievagledningen@nordiska.uu.se

Amanuens institutionen: Linnéa Grankvist 471 1292
Amanuens SVA: Malin Hänström 471 6453
Amanuens Seminariet för nordisk namnforskning: Johan Bollaert 471 1290

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Ulla Stroh-Wollin, 471 2903
Informatör: Cecilia Berglund-Barklem, 471 2936
Timlärare: 471 2931

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1271
E-post:
infonordiska.uu.se
Webbplats:
http://www.nordiska.uu.se/
Prefekt/motsv:
Björn Melander 070-1679067018-471 6881
Stf. prefekt:
David Håkansson 018-471 6393070-1679073
Studierektor grundnivå:
Johanna Jacobsson 018-471 2909
Studierektor avancerad nivå:
Maria Westman 018-471 1348
Studierektor forskarnivå:
Maria Westman 018-471 1348
Studievägledare:
Jan Axelson 018-471 1276
Kursadministration:
Rigmor Moberg 018-471 1271
Ingela Ohlsson 018-471 1271
Ekonomiadministration:
Camilla Sandgren 018-471 6359
Katalogadministration:
Carin Leibring Svedjedal 018-471 6487
Personaladministration:
Ulrika Dennerstedt 018-471 1304
Webmaster:
Cecilia Berglund Barklem 018-471 2936

Hitta hit

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Anställda och övriga verksamma