14.4 Institutionen för nordiska språk

E-postadresser:

info@nordiska.uu.se

Ledningen:
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se
studievagledningen@nordiska.uu.se

Informatör:
cecilia.berglund.barklem@nordiska.uu.se

Intro, FUS, BUS:
IFB@nordiska.uu.se
Basic Swedish:
basic@nordiska.uu.se
Tisus-testet:
tisus@nordiska.uu.se
Administratör på Basic/Intro/FUS/BUS/Tisus: Malin Hänström 471 1292

Amanuens Seminariet för nordisk namnforskning: Felix Marklund 471 1290

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Margareta Svahn

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1271
E-post:
infonordiska.uu.se
Webbplats:
http://www.nordiska.uu.se/

Anställda och övriga verksamma