Organisation och personal

14.4 Institutionen för nordiska språk

Mejladresser:
info@nordiska.uu.se
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se
studievagledningen@nordiska.uu.se

Amanuens SVA: Malin Hänström 471 6453
Amanuens Seminariet för nordisk namnforskning: Felix Marklund 471 1290

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Ulla Stroh-Wollin, 471 2903
Informatör: Cecilia Berglund-Barklem, 471 2936
Timlärare: 471 2931

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1271
E-post:
infonordiska.uu.se
Webbplats:
http://www.nordiska.uu.se/

Hitta hit

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Anställda och övriga verksamma