14.1.2 Avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS)

Ingår som en del av Engelska institutionen

Föreståndare: Dag Blanck
Fulbrightprofessor: 2254
e-post: fulbright@engelska.uu.se

Institutet inrättades 1985 med uppgift att stimulera, initiera och bedriva forskning om Nordamerika (American Studies), i första hand inom områdena humaniora och samhällsvetenskap. Fr o m 2003 är SINAS en avdelning inom engelska institutionen.

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L,
Postadress:
Box 527, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 2208
Fax:
018-471 1229
E-post:
infoengelska.uu.se
Webbplats:
http://www.engelska.uu.se
Föreståndare:
Dag Blanck 018-471 2208

Anställda och övriga verksamma