14 Språkvetenskapliga fakulteten

Dekanus: Professor Coco Norén, tel. 070-425 9696
Prodekanus: Professor Anna Lindström, prodekanus, tel. 018-471 7007

Utbildningsledare: Lars Hagborg, tel. 018-471 1907, Birgitta Hellqvist, tel. 018-471 1892
Fakultetshandläggare: Anders Holm, tel. 018-471 1889

Kansli: Se 3.9.1


Hugo Valentin-centrum finns under avsnitt 13.12

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
sprakfaksprakvet.uu.se
Webbplats:
http://www.sprakvet.uu.se