Organisation och personal

Fakultetsnämnd

Ingår som en del av Historisk-filosofiska fakulteten

Ledamöter: Prof. Kerstin Rydbeck (dekanus, ordf.), prof. Anders Ekström (prodekanus, vice ordf.), prof. Maria Ågren (prodekanus), prof. Steven Bachelder, univ. lekt. Lars Berglund, forskare Susanne Carlsson, univ. lekt. Maria Karlsson, prof. Mattias Legnér, univ. lekt. Patrik Mehrens, prof. Elisabeth Schellekens Dammann, univ. lekt. Helena Wahlström Henriksson, univ. lekt. Charlotta Widmark, forskare Patrik Winton, dokt. Frida Buhre, dokt. Javier Chirinos, stud. Camilla Wallin Bergström, stud. Tobias Morén.

Suppleanter: dokt. Andreas Rydberg, stud. Josefina Ärlemalm

Sekr: Lena Hagqvist

Kontakt

Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA