Organisation och personal

13.5.1 Avdelningen för vetenskapshistoria

Ingår som en del av Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 629, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1577
E-post:
vethistidehist.uu.se
Webbplats:
http://www.vethist.idehist.uu.se/
Personaladministration:
Eva Rosendal Jansson 018-471 2954

Hitta hit

Engelska parken, Thunbergsv 3 P

Anställda och övriga verksamma