Organisation och personal

13.5.1 Avdelningen för vetenskapshistoria

Ingår som en del av Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Föreståndare: Otto Sibum, 1480

Verksamma förtecknas bland verksamma vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Se även hemsidan.

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 629, 751 26 UPPSALA
Webbplats:
http://www.vethist.idehist.uu.se/

Hitta hit

Engelska parken, Thunbergsv 3 P