13.5 Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3P
Postadress:
Box 629, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2947
Fax:
018-504422
Webbplats:
http://www.idehist.uu.se
Prefekt/motsv:
Frans Lundgren 018-471 1580
Stf. prefekt:
Solveig Jülich 018-471 1573
Studierektor grundnivå:
Maja Bondestam 018-471 1574
Studierektor forskarnivå:
Thomas Karlsohn 018-471 7287
Administrativ samordnare:
Naima Mouhleb 018-471 6333
Kursadministration:
Joel Gordon Hultsjö 018-471 2947
Ekonomiadministration:
Karin Torbratt 018-471 2945
Katalogadministration:
Naima Mouhleb 018-471 6333
Webmaster:
Johan Löfström

Anställda och övriga verksamma