13.4 Historiska institutionen

Kursexpedition mottagning måndag till tisdag och torsdag till fredag 9.30-11.30.

E-postadresser till Historiska institutionens

prefekt: prefekt@hist.uu.se
studierektor på grundnivå: studierektor-gu@hist.uu.se
studierektor på avancerad nivå: studierektor-ma@hist.uu.se
studierektor på forskarnivå: studierektor-fo@hist.uu.se
kursadministration: studera@hist.uu.se
personaladministration: hr@hist.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A
Postadress:
Box 628, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 1526
Fax:
018-471 1528
E-post:
infohist.uu.se
Webbplats:
http://www.hist.uu.se/

Anställda och övriga verksamma