13.2.2 Antikens kultur och samhällsliv

Ingår som en del av Institutionen för arkeologi och antik historia

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H,
Postadress:
Box 626, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2093
E-post:
infoarkeologi.uu.se
Forskningsledare :
Gunnel Ekroth 018-471 6247

Anställda och övriga verksamma