13.2.3 Egyptologi

Ingår som en del av Institutionen för arkeologi och antik historia

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H,
Postadress:
Box 626, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2093
E-post:
egyptologiegyptologi.uu.se

Anställda och övriga verksamma