Organisation och personal

13.2 Institutionen för arkeologi och antik historia

Studerandeexp: tel. 018-471 2093

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H,
Postadress:
Box 626, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2093
E-post:
infoarkeologi.uu.se
Webbplats:
http://www.arkeologi.uu.se/
Prefekt/motsv:
Lars Karlsson 018-471 7552
Stf. prefekt:
Neil Price 018-471 2073
Studierektor grundnivå:
Susanne Carlsson 018-471 2086
Studierektor avancerad nivå:
Susanne Carlsson 018-471 2086
Studierektor forskarnivå:
Sami Uljas 018-471 2079
Kursadministration:
Camilla Bergström 018-471 2093
Ekonomiadministration:
Carina Ehn 018-471 6240
Katalogadministration:
Elisabet Green 018-471 2214
Sofi Pahlin 018-471 1552
Personaladministration:
Sofi Pahlin 018-471 1552
Webmaster:
Elisabet Green 018-471 2214

Hitta hit

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H,

Anställda och övriga verksamma