Organisation och personal

13.2 Institutionen för arkeologi och antik historia

Studerandeexp: tel. 018-471 2093

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H,
Postadress:
Box 626, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2093
E-post:
infoarkeologi.uu.se
Webbplats:
http://www.arkeologi.uu.se/

Anställda och övriga verksamma