13.9 Institutionen för musikvetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress:
Box 633, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 6865018-471 7887
Fax:
018-471 6820
Webbplats:
http://www.musik.uu.se/
Prefekt/motsv:
Per-Henning Olsson 018-471 7887
Stf. prefekt:
Maria Schildt 018-471 6250
Studierektor grundnivå:
Maria Schildt 018-471 6250
Studierektor avancerad nivå:
Mattias Lundberg 018-471 1584
Studierektor forskarnivå:
Mattias Lundberg 018-471 1584
Ekonomiadministration:
Maria Silverio Leijon 018-471 1585
Anna-Maria Ullbors 018-471 6851
Katalogadministration:
Lisa Trovik 018-471 5711
Personaladministration:
Lisa Trovik 018-471 5711

Anställda och övriga verksamma