13.7.3 Etnologi

Ingår som en del av Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H,
Postadress:
Box 631, 751 26 UPPSALA
Webbplats:
http://www.antro.uu.se/
Prefekt/motsv:
Mats Utas 018-471 2287
Studierektor grundnivå:
Oscar Pripp 018-471 2286
Studierektor avancerad nivå:
Annika Björnsdotter Teppo 018-471 2248
Studierektor forskarnivå:
Sverker Finnström 018-471 7371
Studievägledare:
Siv Berggren 018-471 2213
Personaladministration:
Anna Gustafsson 018-471 2285