13 Historisk-filosofiska fakulteten

Dekanus: Prof. Kerstin Rydbeck, tel. 471 7978
Prodekanus: Prof. Anders Ekström, tel. 471 1575
Prodekanus: Prof. Folke Tersman, tel. 471 7304

Utbildningsledare: Anna Sofia Hedberg, tel. 018-471 69 82, Sara Lilja Visén, tel. 018-471 18 79
Fakultetshandläggare: Lena Hagqvist, tel. 018-471 62 10

Kansli: Se 3.9.1

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
histfilhistfilfak.uu.se
Webbplats:
http://www.histfilfak.uu.se