Organisation och personal

22.2 Institutionen för farmaci

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska Centrum BMC, Husarg. 3, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 580, 751 23 UPPSALA
Fax:
018-471 4223
Webbplats:
http://www.farmfak.uu.se/farm/
Prefekt/motsv:
Erik Björk 018-471 4388
Stf. prefekt:
Per Artursson 018-471 4471
Forskningsledare :
Göran Alderborn 018-471 4473
Per Artursson 018-471 4471
Per Hansson 018-471 4027
Dag Isacson 018-471 4294
Hans Lennernäs 018-471 4317
Studierektor grundnivå:
Kerstin Bingefors 018-471 4131
Charlotta Heijkenskjöld 018-471 4369
Studierektor forskarnivå:
Göran Frenning 018-471 4375
Kursadministration:
Pernilla Larsson 018-471 4343
Annette Svensson Lindgren 018-471 4977
Ekonomiadministration:
Heléne Lyngå 018-471 4495
Katalogadministration:
Pernilla Larsson 018-471 4343
Personaladministration:
Pernilla Larsson 018-471 4343
IT-ansvarig:
Göran Ocklind 018-471 4958

Hitta hit

Uppsala Biomedicinska Centrum BMC, Husarg. 3, 752 37 Uppsala

Anställda och övriga verksamma