22.3.6 Farmakognosi

Ingår som en del av Institutionen för läkemedelskemi

Studierektor: Christina Wedén, 4927

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 574, 751 23 UPPSALA
Fax:
018-509101
Webbplats:
http://www.ilk.uu.se/forskargrupper/fkog/

Anställda och övriga verksamma