22.3.2 Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling

Ingår som en del av Institutionen för läkemedelskemi

Kontakt

Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 574, 751 23 UPPSALA
Webbplats:
http://www.ilk.uu.se

Anställda och övriga verksamma