Organisation och personal

22.3.2 Avdelningen för Analytisk farmaceutisk kemi

Ingår som en del av Institutionen för läkemedelskemi

Ämnesföreträdare: Curt Pettersson, 4340
Studierektor: Curt Pettersson, 4340

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 574, 751 23 UPPSALA
Fax:
018-471 4393
Webbplats:
http://www.farmkemi.uu.se

Hitta hit

Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3

Anställda och övriga verksamma