22.1.1.4.1 Neurofarmakologi, drogberoende och beteende

Ingår som en del av Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 591, 751 24 UPPSALA
Webbplats:
http://www.farmbio.uu.se/research/researchgroups/nab/
Forskningsledare :
Ingrid Nylander 018-471 4163

Anställda och övriga verksamma