4.4.7 Ekonomikum-, Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Enhetschef: Cecilia Natvig

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva
Postadress:
Box 510, 751 20 Uppsala