4.4.6 Carolina- och Karin Boye-biblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Enhetschef: Cecilia Petersson
Biträdande enhetschef: Mia Carlberg

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva
Postadress:
Box 510, 751 20 Uppsala