4.6.1 Enheten för bibliotekssystem

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Chef vid enheten för bibliotekssystem: Stefan Andersson

Kontakt

Besöksadress:
Observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8A
Postadress:
Box 510, 751 20 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma