Organisation och personal

4.6.1 Enheten för bibliotekssystem

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Chef vid enheten för bibliotekssystem: Stefan Andersson

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510, 751 20 UPPSALA

Hitta hit

Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1

Anställda och övriga verksamma