4.2 Avdelningen för planering och ledningstöd

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Administrativ chef: tf. Gunilla Sundström

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-471 3998
Prefekt/motsv:
Gunilla Sundström

Anställda och övriga verksamma