4.2 Avdelningen för administrativa funktioner

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Administrativ chef: Lotta Lundell
Personalsamordnare: Anneli Möllerberg, Nina Svensson-vik.
Kommunikatör: Sofia Ljungman

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-471 3998

Anställda och övriga verksamma