4.4.1 E-resursteamet

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510, 751 20 Uppsala
E-post:
E-resurserub.uu.se

Anställda och övriga verksamma