Organisation och personal

4.7 Acta Universitatis Upsaliensis

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Förlagsadress: Enheten för digital publicering, Produktion, Universitetsbiblioteket, Box 510, 751 20 Uppsala

Redaktionskommitté: prof. Helena Grennberg (ordf), överbibliotekarie Lars Burman (vice ordf), prof. Göran Eidevall, prof. Minna Gräns, prof. Leif Jansson, prof. Margareta Hammarlund-Udenaes, prof. Sharon Rider, univ.-lektor Annette Månsson, univ.-lektor Johan Tralau, prof. Gunnar Ingelman, prof. Brita Svensson.

Sekreterare: bibl. Åke Bertenstam, tel. 471 39 88

För beställning av publikationer använd acta@ub.uu.se eller använd webbeställning
http://acta.mamutweb.com/Shop/List/Acta-serierseries/3/1

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Fax:
018-471 3998

Hitta hit

Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1

Anställda och övriga verksamma