Karin Boye-biblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Enhetschef: Cecilia Ekström
Biträdande enhetschef: Mia Carlberg

Fjärrlån: fjarrlan@ub.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken Hum. centrum Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 637, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 7010
E-post:
karinboyebiblub.uu.se
Webbplats:
http://www.ub.uu.se/

Anställda och övriga verksamma