Carolinabiblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Enhetschef: Cecilia Ekström
Biträdande enhetschef: Mia Carlberg

Fjärrlån: fjarrlan@ub.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva,
Postadress:
Box 510, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 3949
E-post:
carolinabiblub.uu.se
Webbplats:
http://www.ub.uu.se/

Anställda och övriga verksamma