Organisation och personal

4.5 Kulturarvsavdelningen

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Avdelningschef: Maria Berggren, maria.berggren@ub.uu.se
Biträdande avdelningschef: Åsa Henningsson, asa.henningsson@ub.uu.se

Telefon: 018-471 39 53
Specialläsesalen: 018-471 39 43
Kart- och bildläsesalen: 018-471 39 58

Kontakt

Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3953
Fax:
018-471 3998
E-post:
kulturarvub.uu.se

Hitta hit

Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1

Anställda och övriga verksamma