4.9.2 Blåsenhusbiblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig Avdelningschef: Cecilia Natvig

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Kontakt

Besöksadress:
von Kraemers allé 1
Postadress:
Box 2136, 750 02 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2410
E-post:
blasenhusbiblub.uu.se
Webbplats:
http://www.ub.uu.se/