Ångströmbiblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Enhetschef: Linda Vidlund

Lev.adress: Regementsv. 1, 752 37

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 526, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2920
E-post:
angstrombiblub.uu.se
Webbplats:
http://www.ub.uu.se

Anställda och övriga verksamma