Medicinska biblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Enhetschef: Cecilia Bäckstrand

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 61
Postadress:
751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 3531
E-post:
medicinskabiblub.uu.se
Webbplats:
http://www.ub.uu.se

Anställda och övriga verksamma