Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Ingår som en del av Universitetsbiblioteket

Platsansvarig Avdelningschef: Cecilia Natvig

All personal hittar du på någon av Avdelningarna för informationstjänst, media, lärande- och forskningsstöd och vetenskaplig kommunikation.

Kontakt

Besöksadress:
Slottsgränd 3, 75309 Uppsala
Postadress:
Box 6508, 751 38 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 7850
E-post:
daghjuridiskabiblub.uu.se
Webbplats:
http://www.ub.uu.se