1.2.5 Övriga tjänstemän

Ingår som en del av Universitetsledningen och ledningsråd

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma