Organisation och personal

1.2.4 Universitetsdirektör

Ingår som en del av Universitetsledningen och ledningsråd

Kontakt

Besöksadress:
Universitetsledningen S:t Olofsg. 10B,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://katalog.uu.se/empinfo/?languageId=3&id=N14-2350

Hitta hit

Universitetsledningen S:t Olofsg. 10B,

Anställda och övriga verksamma