Organisation och personal

1.2.3 Vicerektorer

Ingår som en del av Universitetsledningen och ledningsråd

Kontakt

Besöksadress:
Universitetsledningen S:t Olofsg. 10B,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.uu.se/om-uu/organisation-styrning/universitetsledningen/ledningsrad/

Hitta hit

Universitetsledningen S:t Olofsg. 10B,

Anställda och övriga verksamma

Se avsnitt 1.4 för personernas funktion