Organisation och personal

3.10.5 Löneenheten

Ingår som en del av Personalavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Sturegatan 4,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
lonuadm.uu.se
Webbplats:
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9
Enhetschef:
Olle Bergström 018-471 1723

Hitta hit

Sturegatan 4,

Anställda och övriga verksamma