Organisation och personal

3.10.3 Enheten för HR-stöd

Ingår som en del av Personalavdelningen

Enhetschef: Kristiina Söderlind

Kontakt

Besöksadress:
Sturegatan 4,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9

Hitta hit

Sturegatan 4,

Anställda och övriga verksamma