Organisation och personal

3.7.6 Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 8 A, 753 12 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/byggnadsavd/miljo-intendentur

Hitta hit

Kyrkogårdsgatan 8 A, 753 12 Uppsala

Anställda och övriga verksamma