Organisation och personal

3.6.5.1 Vaktmästeri

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsgatan 10 B, 753 12 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/byggnadsavd/serviceenheten/vaktmasteri

Hitta hit

S:t Olofsgatan 10 B, 753 12 Uppsala

Anställda och övriga verksamma