Organisation och personal

3.6.5.3 Lokal- och tentamensbokning

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Telefon Lokalbokning: 018-471 1766
Telefon Tentamen: 018-471 1781

Kontakt

Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 8 A, 753 12 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 1766
E-post:
Lokalbokningenuadm.uu.se
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/byggnadsavd/serviceenheten/lokal-och-tentamensbokning

Hitta hit

Kyrkogårdsgatan 8 A, 753 12 Uppsala

Anställda och övriga verksamma