3.7.4 Lokaladministrationsenheten

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Lokaladministrationsenheten arbetar i huvudsak med frågor som bl a hyresförhandlingar, hyresavtal, interna lokalupplåtelser, budgetering och uppföljning av lokalkostnader samt lokalregister och ritningsarkiv. Enheten ansvarar även för ekonomi- och projektadministration av pågående lokalprojekt samt har det övergripande ansvaret för universitetets utvändiga skyltar.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post:
Lokaladministrationuadm.uu.se
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/byggnadsavd/lokaladmin

Anställda och övriga verksamma