Organisation och personal

3.6.2 Lokaladministrationsenheten

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 8 A, 753 12 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post:
Lokaladministrationuadm.uu.se
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/byggnadsavd/lokaladmin
Enhetschef:
Maria Fornstedt 018-471 1798

Hitta hit

Kyrkogårdsgatan 8 A, 753 12 Uppsala

Anställda och övriga verksamma