Organisation och personal

3.7.5 Lokalprojektenheten

Ingår som en del av Byggnadsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
Webbplats:
https://mp.uu.se/web/info/vart-uu/orgstyr/uf/byggnadsavd/lokalprojektenheten

Hitta hit

Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2,

Anställda och övriga verksamma